Vertrouwd voor bedrijfskritische systemen

Works wordt met succes gebruikt in een breed scala van industrieën om complexe behoeften te ondersteunen. Het Works-platform heeft grote robuustheid getoond in vaak kritieke contexten met behoud van totale flexibiliteit en volledige wendbaarheid.

Activa 24
Vracht op Works No Code Platform

Logistiek

Met Works kunnen complexe informatiesystemen worden gebouwd, zoals het beheer van havenvracht. Deze activiteit vereist het voorzien in talloze zakelijke behoeften met een extreem hoge mate van integratie en flexibiliteit. Works automatiseert, structureert en optimaliseert de logistieke en financiële processen van commissarissen en alle Port stakeholders.

Tanger MED: de grootste haven van Afrika en een van de best gerangschikte ter wereld draait op Works

Sociale zekerheid op Works Geen codeplatform
Sociale zekerheid op Works Geen codeplatform

Sociale zekerheid

Het geautomatiseerde beheersysteem voor socialezekerheids- en pensioenfondsen is een reeks samenhangende en geïntegreerde bedrijfstoepassingen op Works die de automatisering van alle technische processen, van registratie tot statistieken, verzekeren via productiemodules die de leiding nemen over de bijdragen en uitkeringen uit meerdere branches en de betalingen ervan.

Sociale zekerheid van Ivoorkust gebruikt Works om zijn volledige informatiesysteem te implementeren en uit te voeren

Naleving op Works Geen codeplatform
Schermopname 2020-05-11 om 14.39.08 uur-2

Nakoming

De Marokkaanse Autoriteit voor Financiële Markten gebruikt Works voor het beheer van alle bedrijfsprocedures voor het monitoren en controleren van de naleving van de financiële markt

Marokkaanse financiële autoriteit

Bankoplossingen op Works Geen codeplatform
Bankoplossingen op Works Geen codeplatform

Zakelijk bankieren

De kracht en robuustheid van Works maakten het mogelijk om aan alle complexe behoeften van een op maat gemaakt Corporate Banking-systeem te voldoen. De flexibiliteit en wendbaarheid die het nieuwe systeem bood, hadden een buitengewoon gunstige impact op de financiële resultaten en de aanzienlijke stijging van de netto bankinkomsten van Finea

Finea

Public Human Resources op Works Geen codeplatform
Public Human Resources op Works Geen codeplatform

HR management

Government HR WORKS is een uitgebreide en geïntegreerde oplossing voor het beheer van human resources in het openbaar bestuur. Het omvat alle functionele gebieden die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van overheidsinstanties op het gebied van administratief beheer en vaardigheden op het gebied van personeel. Overheid HR WORKS is een modulaire oplossing die bestaat uit een kernkern en een reeks functionele modules van administratief beheer, beheer van menselijk kapitaal, beheer van banen en vaardigheden, zelfbedieningsportaal, informatiecentrum en rapportage


Payroll op Works No Code Platform
Payroll op Works No Code Platform

Loonlijst

Salarisbeheer voor een grote groep met activiteiten verspreid over meerdere landen met verschillende regelgeving kan zeer complex zijn. Works maakte de configuratie van een dynamische payroll-engine mogelijk door eenvoudige instellingen en tegelijkertijd totale flexibiliteit te bieden voor aanpassing aan verschillende regelgevingscontexten

Intelcia Groep gebruikt Works voor het dynamische beheer van meer dan 19.000 van zijn medewerkers verspreid over meer dan 14 landen

Incasso op Works Geen codeplatform
Incasso op Works Geen codeplatform

Incasso

Incassobeheer op Works maakt efficiënt en effectief incassobeheer mogelijk, aangepast aan de klantprofielen en de kenmerken van vorderingen. Het stelt instellingen in staat om snel te reageren nadat een betalingsincident is vastgesteld en om consistente acties uit te voeren volgens een gefaseerde aanpak, waarbij de inhoud van het bericht, de gebruikte media en de frequentie van herinneringen worden aangepast. Deze module helpt de financiële impact van betalingsincidenten te verminderen en tegelijkertijd een gezonde en sterke klantrelatie te behouden.

Saham-verzekering net als veel andere verzekerings- en financiële instellingen gebruiken Works om hun incassoprocessen te beheren

Legaal op Works No Code Platform
Geschillen over Works No Code Platform

Legale zaken

De module van Legal Cases Management maakt het volledige en effectieve beheer van precontentieuze procedures en geschillen voor uitstaande vorderingen mogelijk. Het maakt het ook mogelijk om andere vormen van geschillen aan te pakken die door de instelling worden beheerd. Het verlicht het werk van juridische afdelingen aanzienlijk en vermindert het risico op fouten en weglatingen aanzienlijk. Het integreert advocaten in het informatiesysteem van het bedrijf en zorgt voor financieel beheer van de kosten in verband met het beheer van geschillen.

Sociale zekerheid van Marokko net als veel andere grote bedrijven gebruiken Works om hun juridische en geschillenzaken te beheren

Geschillen over Works No Code Platform
Algemene Rekenkamer over Works No Code Platform

Rekenkamer

De Senegalese Rekenkamer heeft al haar controle-, audit- en monitoringprocedures voor het hele openbaar bestuur geïmplementeerd op Works.

Rekenkamer van de Republiek Senegal

Prudentiële regels op Works Geen codeplatform
Prudentiële regels op Works Geen codeplatform

Prudentiële regels

De balans moet een nauwkeurige weergave zijn van de situatie van de activa van de organisatie; vorderingen moeten daarom tegen hun reële waarde worden gewaardeerd. Compliance Management op Works Platform toegepast op dubieuze debiteuren biedt mechanismen voor het verlagen en herclassificeren van onbetaalde schulden, in toepassing van de geldende prudentiële regels en het automatisch beheer van de overeenkomstige bepalingen.

Coris Bank zoals veel andere banken gebruiken Works om hun Prudentiële regels Compliance te beheren

Claims op Works No Code Platform
Claims op Works No Code Platform

Claims

Klachtenmanagement op Works ondersteunt alle klachten- en klachtenmanagementprocessen. Het Works-platform biedt alle flexibiliteit voor continue aanpassing van de oplossing in functie van veranderende behoeften.

De Centrale Bank van Marokko gebruikt Works voor het beheer van klantclaims voor alle banken in het land

Nederlands